De Ontwerpers (Marjet van Hartskamp & Peggy Theeuwen)

Vlaggenparade

van 07-07-2007 t/m 31-12-2012 labels: De Velden, De Laak, De Bron, 2007
|


Sinds 7 juli 2007 hebben de drie wijken van Vathorst, De Velden, De Laak en De Bron, ieder hun eigen vlag.  De vlaggen zijn ontworpen door Marjet van Hartskamp en Peggy Theeuwen (De Ontwerpers) en werden tijdens een parade door de wijk voor het eerst gehesen.

De komende jaren zullen vlaggen ieder in hun eigen wijk permanent aan een vlaggenmast wapperen. De vlag voor De Velden staat in het Park van de Tijden, ter hoogte van de Markeloseberg, de vlag voor De Laak staat in het Hoornplantsoen en de vlag voor De Bron in het braakliggend gebied tegenover de Damespolder, ter hoogte van de Vrouwenpolder.

Waarom vlaggen?
Vlaggen staan symbool voor een land, volk of vereniging van een groep mensen en worden vaak als versiering of afbakening gebruikt. Vroeger werden ze gebruikt om veroverd of nieuw land te markeren. In wezen is Vathorst ook nieuw land. Het wordt ontgonnen en bebouwd door projectontwikkelaars, veroverd en toegeëigend door nieuwe bewoners. Voor Peggy Theeuwen en Marjet van Hartskamp was dit een inspiratiebron bij het bedenken van een beeldmerk voor de verschillende wijken. Zij verdiepten zich in vlaggen uit de hele wereld en namen een aantal specifieke kenmerken over voor de ontwerpen voor Vathorst. Zo verdeelden ze de drie vlaggen voor Vathorst horizontaal, verticaal en diagonaal in twee vlakken en ze kozen ervoor om centraal op de vlag een wapen te plaatsen. De kunstenaars gaven wel een moderne eigentijdse draai aan het ontwerp. Ook zijn de vlaggen in verhouding tot de masten waaraan zij zullen worden gehesen erg groot, wat een vervreemdend effect geeft.

Enquête onder bewoners
De kunstenaars stelden bewoners van De Velden en De Laak door middel van een enquêteformulier uiteenlopende vragen over het landschap, flora en fauna, huisdieren, kleuren, persoonlijke drijfveren en alledaagse zaken. Op deze manier probeerden zij de identiteit van de twee wijken bloot te leggen. Op basis van de resultaten ontwierpen ze voor beide wijken een eigenzinnige vlag.  Voor het ontwerp van de vlag voor De Bron gingen de kunstenaars voor het ontwerp van de vlag voor deze wijk te rade bij partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van De Bron en bedachten zij zelf symbolen op basis van de geschiedenis en de stedebouwkundige plannen voor het nu nog onontgonnen gebied.

De symbolen
De verschillende symbolen op de vlaggen zijn gebaseerd op de voorkeuren van de bewoners en verwijzen naar elementen uit de omgeving. De kunstenaars verbeeldden de voorkeuren in een aantal autonome pictogrammen, sommige met een concrete verwijzing, andere met een symbolische betekenis.


Een mammoet voor De Velden
Centraal op de vlag voor De Velden, de oudste en meest landelijke wijk van Vathorst, pronkt een oranjerode mammoet, favoriet bij de kinderen van De Velden, symbool voor kracht en wijsheid. Het grote harige beest leefde hier in de laatste IJstijd. Ook de vuurvlinder scoorde hoog. De vlinder staat symbool voor vrijheid en transformatie. De kunstenaars plakten haar vleugels links en rechts aan het wapen vast. Tenslotte bekroonden zij het wapen aan de bovenkant met twee olijftakken als teken van vrede.

Linksonder op de vlag staat een rijtje geknotte bomen. Die zie je veel in Vathorst en omgeving. Ook de haas, de fazant en de koe zijn bekende bewoners. Ze vormen rechtsonder een rijtje. De haas staat voor vruchtbaarheid en nieuw leven en de koe in dit geval voor welvaart. De sterren linksboven zijn dwaallichtjes, zoals die vroeger in het veen werden gezien.

De meeste bewoners van De Velden kozen voor de kleuren blauw, groen, oranje, rood en geel. Deze kleuren zijn gebruikt in het ontwerp van de vlag. Natuur scoorde hoog in de enquête en de kleuren verwijzen dan ook tevens naar het water en de groene omgeving van deze wijk.

Een leeuw voor De Laak
Ook de bewoners van de stedelijke grachtenwijk De Laak kozen voor rood, oranje, blauw en opvallend veel groen. Veel overeenkomsten dus in kleurkeuze met de wijk De Velden, alleen de rangorde verschilt. Ook in De Laak scoorde natuur hoog en in het bijzonder water.

Favoriet bij de kinderen is de leeuw, koning der dieren, symbool voor macht en kracht. Net als in De Velden kozen de bewoners van De Laak voor vrede. Op deze vlag vertaalden de kunstenaars het begrip vrede naar de vleugels van een witte duif, die ze aan beide zijden van het wapen bevestigden. De twee zwanenhalzen bovenop het wapen vormen samen een hart wat staat voor de liefde.

Uit de enquête bleek ook de populariteit van het bouwwerk 't Hammetje, een folly aan de rand van De Laak. Daar maakten de kunstenaars een sprookjesachtig pictogram van, waarboven een witte uil vliegt in een regen van sterren. Rechtsonder zijn bliksemschichten te zien met daaronder een vlinderkoppel.

Een haan voor De Bron
Ook voor de toekomstige wijk De Bron ontwierpen de kunstenaars een vlag. Zij kozen zelf de ingrediënten voor de vlag, omdat er in De Bron nog niet gebouwd wordt en er dus nog geen bewoners zijn om enquêtes in te vullen. De vlag voor De Bron wappert nu nog in een weiland, dat zich de komende jaren tot een woonwijk ontwikkelt. Deze vlag verwelkomt alvast de pioniers die zich in dit nieuwe land gaan vestigen.

De haan staat symbool voor de nieuwe dag, het nieuwe leven dat de toekomstige bewoners hier zullen starten: een nieuw huis, nieuwe buren en nieuwe vrienden. De zonnestralen rondom de haan en de oranjerode kleurschakering accentueren dit gevoel van een nieuw begin. Ook het ei staat symbool voor nieuw leven, maar wat was er eerst: de kip of het ei?

De kunstenaars lieten zich voor de vlag van De Bron mede inspireren door het stedebouwkundig plan voor De Bron. Vooral recreatie wordt hierin genoemd als een belangrijke functie van De Bron. De kunstenaars vertaalden dat naar een serie personages die zich op verschillende wijzen hun vrije tijd doorbrengen: een kindje met een vlieger, een man met hond en een vrouw in een stoel onder een parasol. Daarnaast wordt in het stedebouwkundig plan uitgebreid gesproken over de prominente plek van water in De Bron. Ook op deze vlag dus een groot blauw vlak.

Kijk op de kaart voor alle projecten.