Pjotr Müller
< terug naar: Pjotr Müller

Pjotr Müller

|


Pjotr Müller (1947) woont en werkt in Amsterdam. Hij studeert bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft en beeldhouwen aan de Rietveldacademie in Amsterdam. Müller heeft meer dan 35 solotentoonstellingen op zijn naam staan. Daarnaast nam hij aan meer dan 95 groepstentoonstellingen wereldwijd deel. Müller wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van dit moment.

Vanaf de jaren tachtig bouwt Pjotr Müller op verschillende plaatsen grote tijdelijke constructies van sloophout, zoals voor het Beeldenbos van het Kröller-Müller Museum te Otterloo en voor de tentoonstelling Beeld-en Land, beide in 1987. Door de toenemende omvang ontwikkelen de constructies zich steeds meer van object naar verblijfruimte. Ontdaan van de vroegere ornamentiek worden het intieme, soms plechtige installaties waarbij de beleving van de ruimte centraal staat. In 2000 bouwt Pjotr Müller een enorme constructie in de door Ben van Berkel ontworpen tentoonstellingszaal van het Rijksmuseum Twente.

Müller refereert aan tempelelementen zoals iedereen die wel kent, maar zonder er een specifieke duiding aan te geven. De tempels en altaren verwijzen niet in eerste instantie naar religiositeit, maar eerder naar een verlangen naar zingeving en diepgang. De werken van de laatste jaren zijn rijk aan verwijzingen en betekenissen. Voor het eerst treden figuratieve elementen op als dragers van een inhoud, die evenmin als in het eerder werk eenduidig is, maar waarin steeds een besef van religiositeit en betekenisgeving aanwezig zijn. Ook die verwijzing zien de bezoekers van het winkelcentrum in Vathorst straks terug in zijn werk.

www.pjotrmuller.com

Kijk op de kaart voor alle projecten.