De Achterkant van Nederland

van 01-09-2004 t/m 31-03-2008 labels: 2004
|


Het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en Vario Mundo organiseerden de manifestatie De Achterkant van Nederland. Hierbij werden zowel bewoners als landschapsarchitecten en vormgevers uitgenodigd nieuwe ideeën te ontwikkelen voor het ontwerp van binnenterreinen en erfafscheidingen in Vathorst.

Het eerste deel van de manifestatie bestond uit een bewonersprijsvraag en een workshop voor landschapsarchitecten en vormgevers. Eind 2006 is met het tweede deel van De Achterkant van Nederland van start gegaan.

Erfafscheidingen voor huizen in de Laak
eerste ontwerp leerlingen wellantcollegeIn 2006 is een viertal leerlingen van het Wellantcollege in Vathorst begonnen met het maken van een uitvoerbaar ontwerp voor erfscheidingen. Dat deden zij in het kader van hun eindexamenprogramma. In overleg met ontwikkelaar Dura Vermeer werd als locatie voor het project het Schouteneiland en het Gouverneurseiland in Laak 1b gekozen.

De leerlingen lieten zich bij het ontwerp inspireren door de inzendingen van de bewonersprijsvraag uit 2004. Ze hoopten Vathorst op te fleuren met mooie en originele erfafscheidingen. Het thema voor de erfafscheidingen is 'Ontmoet je buren over de schutting'.


tweede ontwerp leerlingen wellantcollegeNadat de leerlingen hun eerste schetsen hadden gemaakt, bespraken zij hun ideeën met de architect van de huizen. Hieruit kwamen weer bruikbare tips voor het definitieve ontwerp naar voren.

Bewonersprijsvraag 2004
Voor de prijsvraag werden 22 ontwerpen ingezonden, van zeer praktisch tot erg fantasierijk. Uiteindelijk kwam de 15-jarige Kevin Smeeing als winnaar uit de bus. Hij stuurde maar liefst drie ontwerpen in, maar zijn winnende ontwerp was wel heel bijzonder: in deze erfafscheiding zijn alle elementen - water, lucht, aarde en vuur - verwerkt. De titel van het ontwerp is dan ook De Vier Elementen. Het resultaat is een driedimensionale schutting met onder andere een aquarium en een vuurplaats, een erfafscheiding die bijna als tuin op zich fungeert. Hoewel het plan niet direct uitvoerbaar is vond de jury het de moeite waard om te kijken welke bruikbare elementen er in het voorstel zitten.

De tweede en derde prijs gingen respectievelijk naar Saskia Klok en Poul Broekhuis. Saskia Klok ontwierp een harmonica schutting waarbij de strakke rechte lijn van een erfafscheiding is losgelaten en waarbij de bewoners op hun eigen manier de openingen in de erfafscheiding kunnen invullen. Dit zorgde volgens de jury voor een toegevoegde waarde in het ontwerp. De lamellenschutting van Poul Broekhuis was volgens de jury een eenvoudige maar effectieve en esthetische vorm voor een erfafscheiding. die met weinig aanpassingen op meer plekken toepasbaar zou kunnen zijn.

Ontwerpworkshop 2004
Bij de ontwerpers die op 14 en 15 oktober 2004 de workshop van De Achterkant van Nederland bijwoonden, sprongen twee dingen eruit: enerzijds kwamen zij met ideeën die gebaseerd waren op de vele nog in Vathorst aanwezige houtwallen en anderzijds met ideeën gebaseerd op een kader waarbinnen bewoners hun eigen creativiteit kwijt kunnen. Ook kwam uit de workshop naar voren dat het van belang is om de kwaliteit van de achterkant van huizen meer op één lijn te brengen met de hoge kwaliteit van de architectuur in Vathorst.

Meer informatie? a.deboer@vathorst.com

De Achterkant van Nederland werd mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Bouwfonds Cultuurfonds.