Artboretum

van 01-03-2003 t/m 31-12-2003
|


Naar aanleiding van het symposium Artboretum van De Zonnehof Centrum voor Moderne Kunst (op 28 maart 2003) over de betekenis van de vormgegeven natuur in de stedelijke omgeving hebben de kunstenaars Birthe Leemeijer,  Adriaan Nette en Jan Ros beeldimpressies gemaakt die een aanzet kunnen vormen voor een artistieke invulling in Vathorst.

Birthe Leemeijer (1972)
Birthe Leemeijer voert voornamelijk werken uit met een openbaar karakter. Drijfveer achter haar werk is om mensen op een andere wijze dan gewoonlijk te laten kijken, zien en beleven; een nieuwe ervaring te creeren van de werkelijkheid. Door het scherpstellen van de zintuigen wordt de verbeelding gevoed. Zij zoekt het in kleine activiteiten of ingrepen in de openbare ruimte. Zij plaatst bijvoorbeeld stoelen bij muren, schuttingen en hekken in de stad. Staande op de stoel kan men gluren in de tuinen en binnenplaatsen.

Naar aanleiding van het symposium Artboretum stelt Leemeijer zich de vraag: wat is de betekenis van 'groen' in een woonwijk. Moet alles wel zo bedacht / ontworpen worden? Hangt het succes van een park af van aantallen bezoekers? Voor eerdere projecten (Beelden van Banken in Amersfoort. 2000) en Het Museumbos in Almere (2002) bedacht zij juist plekken. waar je alleen kunt zijn, waar plaats is voor het gewone. De beeldimpressie van Leemeijer behelst het concept voor een nieuw groen-tijdschrift, waarin deze vragen verder worden uitgewerkt.

Adriaan Nette (1950)
Adriaan Nette (1950) verdiept zich in de bewoners en gebruikers van de plekken waar hij projecten uitvoert. Zo ontwikkelde hij voor de gemeente Den Haag een beeldmerk voor een plein waarin de omwonenden zich kunnen herkennen. Een ander recent project is 'Het theater van de Natuur' waarbij hij leerlingen van een middelbare scholengemeenschap heeft uitgedaagd tot een kunstzinnige vormgeving van de beleving van de natuur. Voor Vathorst laat hij zich inspireren door de toekomstige bewoners. Zij koesteren verwachtingen en illusies omtrent hun nieuwe woonomgeving, mede door de beelden die hen in folders en op billboards worden voorgespiegeld. Nette wil met een eigen variant van de billboard een bijdrage leveren aan het tot stand komen van die verwachtingen.

Jan Ros (1961)
Jan Ros (1961) liet zich inspireren door de discussiegroep 'cultureel ondernemerschap' die zich concentreerde op de afvalberg van het bedrijf Smink. Hij maakte een maquette die verschillende varianten in het gebruik van de locatie laat zien: een sportfondsenbad, een tennisbaan, een landingsplaats voor helicopters en een drive-in bioscoop.

Ros is werkzaam op verschillende terreinen van de beeldende kunst. Zijn schilderijen kenmerken zich door het steeds terugkerende motief van architectuur. Een onderwerp dat, hoewel figuratief van aard, zich goed leent voor abstractie. Zijn ruimtelijke installaties worden toegesneden op specifieke locaties, waarbij de inhoudelijke of formele gegevens van de plek een belangrijk onderdeel vormen voor de ingreep die hij maakt.